Terugblik

Verbeterpunten

Hieronder staan de verbeterpunten die in de samenvatting van het kwaliteitsverslag van 2017 naar voren kwamen. In 2018 hebben wij hard gewerkt aan deze punten. Per punt kan worden doorgeklikt naar het betreffende onderdeel in het verslag.