Verzuim

Het verzuim in 2018 laat een stijgende trend zien. Deze stijging is vergelijkbaar met de rest van de branche. Met 5,93% ligt het verzuim bij Talant in 2018 onder het branchegemiddelde.
De meldingsfrequentie is 0,8 en stabiel. Het percentage werknemers dat twee jaar ziek is geweest is verder gedaald.

In 2018 hebben er binnen een tweetal regio's gesprekken met teams plaatsgevonden over de samenwerking en rollen die een ieder vervult in het ziekteverzuimproces. Daarnaast is er voor een aantal locaties specifiek ingezoomd op verzuim. Dit heeft geleid tot een analyse en vervolgacties. Ook worden de verzuimdossiers door P&O adviseurs besproken met hoofden. De hoofden worden gestimuleerd om zo vroeg mogelijk het gesprek aan te gaan met medewerkers. Hierdoor kan bijvoorbeeld sneller een bepaald onderzoek of een loopbaantraject worden ingezet.