Kennr kennisplatform

We zorgen ervoor dat onze medewerkers vakinhoudelijk op de hoogte blijven en hun kennis, vaardigheden en/of gedrag verder kunnen ontwikkelen.

Alliade beschikt over het kennis- en leerplein ‘Kennr’. Via Kennr kunnen medewerkers informatie vinden en delen via communities en zich inschrijven voor opleidingen en trainingen.

Het totaal aantal afgenomen trainingen is 8824. Dat is een toename ten opzichte van 2017. In de categorie 'begeleiding, verzorging, verpleging' wordt 'medicatie toedienen' veel afgenomen en daarbij in het bijzonder het toedienen van anti-epileptica. Daarnaast zijn er verschillende scholingen over verpleegtechnische handelingen die vanuit de wet BIG verplicht zijn.
 
De scholing Bedrijfshulpverlening (BHV) is verplicht voor alle BHV-ers. De basiscursus en de herhalingscursus nemen ruim 1500 van de totale scholingen in beslag.
Met de invoering van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in mei 2018, zijn er veel scholingen afgenomen (688) over het omgaan met vertrouwelijke informatie.