Medewerkerstevredenheid 2019

In april 2018 is er een groot onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van medewerkers (MTO). Talant heeft dit onderzoek in samenwerking met Effectory gedaan. Alle medewerkers hebben een vragenlijst ontvangen. Eens in de drie jaar wordt een dergelijk groot onderzoek uitgevoerd.

Het MTO laat zien waar we het goed doen en dat we ons hebben verbeterd ten opzichte van het vorige MTO. Maar het laat ook zien waar we kunnen verbeteren. Elk team heeft zijn eigen rapport. De hoofden hebben de resultaten in de teams besproken en verbeteracties opgenomen in de locatieplannen 2019. 

Eén van de conclusies van het MTO is dat Talant zich kan verbeteren op 'interne communicatie en transparantie'. In 2019 is er een aantal aspecten in de communicatie verbeterd. De notulen van de bespreking van de directeuren worden met de hoofden gedeeld. Steeds meer wordt er gecommuniceerd via Ieder, het intranet van Talant. En in elk MT wordt aandacht besteed aan alle actuele ontwikkelingen, die vanuit de hoofden weer worden gecommuniceerd met de medewerkers.