Medewerkerstevredenheid 2018

In april 2018 is er een groot onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van medewerkers (MTO). Talant heeft dit onderzoek in samenwerking met Effectory gedaan. Alle medewerkers hebben een vragenlijst ontvangen. Eens in de drie jaar wordt een dergelijk groot onderzoek uitgevoerd.

In totaal heeft zo'n 44 % van de medewerkers de vragenlijst ingevuld. Dit aantal is lager ten opzichte van het onderzoek dat in 2015 is uitgevoerd.

De resultaten geven inzicht in de werkbeleving van medewerkers, hun tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid. Met betrokkenheid bedoelen we hoe verbonden men zich voelt met Talant. Als medewerkers bevlogen zijn dan krijgen ze energie van hun werk en zijn ze trots op dat wat ze doen.

​Het MTO laat zien waar we het goed doen en dat we ons hebben verbeterd ten opzichte van het vorige MTO. Maar het laat ook zien waar we kunnen verbeteren. Elk team heeft zijn eigen rapport. Aan de hoofden is gevraagd om de MTO resultaten in de teams te bespreken, en verbeteracties op te nemen in de locatieplannen 2019.

Daarnaast is de conclusie van het MTO dat Talant zich kan verbeteren op 'interne communicatie en transparantie'. Naar aanleiding hiervan is er een enquête onder de medewerkers gehouden. Op welke manier wil de medewerker informatie ontvangen van het directieteam? In 2019 kijken wij, aan de hand van de uitkomsten van deze enquête, naar andere en aanvullende vormen van communicatie.