Cliëntervaringsonderzoek

We kiezen voor de term ervaringsonderzoek in plaats van tevredenheidsonderzoek, omdat wat we willen weten verder gaat dan alleen de vraag ‘bent u tevreden?’. We willen van de ervaringen leren.

Werkwijze 2018 

Het cliëntervaringsonderzoek is uitgevoerd door het LSR (het landelijk steunpunt medezeggenschap). Cliënten die wonen en/of werken bij Talant hebben een vragenlijst ingevuld. Bij de kinderdagcentra hebben de ouders/wettelijk vertegenwoordigers de vragen beantwoord. De ingevulde vragenlijst is input voor de bespreking van het ondersteuningsplan (Web-OP).

Daarnaast hebben wettelijk vertegenwoordigers een eigen vragenlijst ingevuld. De uitkomsten van deze vragenlijsten kunnen input zijn voor 'het goede gesprek'. Het gesprek op locatie met medewerkers, cliënten en wettelijk vertegenwoordigers. Het LSR heeft onze methodiek van het goede gesprek gebruikt om bij een aantal locaties (totaal acht) samen 'het goede gesprek' te voeren. 

In april 2019 zijn de rapportages van het cliëntervaringsonderzoek, uitgevoerd door het LSR, beschikbaar.